“Gardzienice:” Wesele – Wyspiański – Malczewski – Konieczny. Tomasz Wiśniewski in a Conversation with Włodzimierz Staniewski

One of the major figures in Polish experimental theatre, Włodzimierz Staniewski, is the founder of...

Read More